องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมดแดง
อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตร์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ประกาศอบต.ดอนมดแแดง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การให้ยืมพัสดุ (ครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทน) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file รื่อง ประกาศผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำไตรมาสที่ 3 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2565 ถึง มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file ประกาศผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file ประกาศผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1