องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมดแดง
อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
check_circle วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง จะเป็นองค์กรที่มีการบริหารที่มีประสิทธิผล การบริการมีคุณภาพ ทันสมัย ประชาชนมีคุณภาพที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง