องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมดแดง
อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
folder แบบฟอร์มคำร้อง
insert_drive_file คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file แบบใบมอบฉันทะ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11 |
photo แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
photo แบบใบลา
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
photo แบบรายงานสถานีสูบน้ำ
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file แบบใบเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file แบบคำขอมี/เปลี่ยนแปลงบัตรประจำตัว อปพร.
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file แบบใบเบิกวัสดุสำนักงาน
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file แบบใบเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file แบบใบเบิกวัสดุสำนักงาน
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file แบบใบยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file แบบคำขอน้ำอุปโภค-บริโภค
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file แบบใบแจ้งซ่อมไฟฟ้า
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file แบบใบแจ้งซ่อมประปา
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file แบบขอข้อมูลข่าวสาร
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8 |
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1