องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมดแดง
อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
ดำเนินโครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้ ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนและการทิ้งขยะ (14 ภาพ) [26 มกราคม 2566]
1 มกราคม 2566 โครงการจัดงานบุญประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 (20 ภาพ) [1 มกราคม 2566]
โครงการประเพณีบุญคูณลานและสมโภชศาลหลักเมือง ระหว่างวันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2565 (19 ภาพ) [26 ธันวาคม 2565]
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง ครั้งที่ 1 / 2566 (12 ภาพ) [20 ธันวาคม 2565]
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ประสานขอความช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ในพื้นที่ (3 ภาพ) [20 ธันวาคม 2565]
ออกเยี่ยมผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและมอบเตียงนอนจากความอนุเคราะห์ของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล (3 ภาพ) [16 ธันวาคม 2565]
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีบุคคลยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ผ่านสายด่วน 1300 (3 ภาพ) [15 ธันวาคม 2565]
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารวส่วนตำบลดอนมดแดง ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรามชาติและสิ่งแวดล้อม (32 ภาพ) [9 ธันวาคม 2565]
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ตำบลดอนมดแดง ทั้งหมด 5 ราย (9 ภาพ) [6 ธันวาคม 2565]
มอบถุงยังชีพเพิ่มเติมให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย (10 ภาพ) [21 พฤศจิกายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 1 - 10 (ทั้งหมด 71 รายการ)