องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมดแดง
อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษ การดำเนินงานควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5 |
photo แยกขยะให้ถูกวิธีเพื่อป้องกันโรคอุบัติใหม่!!
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ตำแหน่ง นักวิชาการเงินฯ) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม 2566 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13 |
photo องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม 2565 ครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างอาชีพและพัฒนากลุ่มเพื่อสร้างรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1 เดือน ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ขอเชิญประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง จะดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างอาชีพและพัฒนากลุ่มเพื่อสร้างรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ขอเชิญประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง จะดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างอาชีพและพัฒนากลุ่มเพื่อสร้างรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างจังหวัดอุบลราชธานี 2566 - 2569
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9 |
photo ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประกาศการดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างอาชีพและพัฒนากลุ่มเพื่อสร้างรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file แผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9 |
photo ประชาสัมพันธ์โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13 |
1 - 20 (ทั้งหมด 57 รายการ) 1 2 3