องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมดแดง
อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายสมพงษ์ อบคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง
โทรศัพท์ : 096-687-6929
นายสวัสดิ์ เคนสุข
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง
โทรศัพท์ : 086-245-5350
นายวิทยา กำลังงาม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง
โทรศัพท์ : 081-955-6791
นางบุญโฮม ชัยนาม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง
โทรศัพท์ : 085-158-6413