องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมดแดง
อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

อบต.ดอนมดแดง
facebook
image ป้ายประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
no gift policy
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการจัดแข่งขันกีฬาเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview7

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการจัดแข่งขันกีฬาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ดอนมดแดง ณ สนามกีฬาชั่วคราวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงบังใต้ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี (58 ภาพ) [15 มีนาคม 2566]
ลงพื้นที่ออกให้บริการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เนื่องจากพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย ในพื้นที่หมู่ที่ 12 บ้านแคนเหนือ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี (7 ภาพ) [14 มีนาคม 2566]
โครงการสรรหาอาสาสมัครเก็บข้อมูล และการสัมภาษณ์ Key Informant :การติดตามและประเมินผลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย (8 ภาพ) [10 มีนาคม 2566]
ส่งมอบบ้าน ครัวเรือนยากจน ตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565 (7 ภาพ) [9 มีนาคม 2566]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายสมพงษ์ อบคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 096-687-6929
นายสมพงษ์ อบคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 096-687-6929
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
folder การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

สถิติ sitemap
วันนี้ 2401
เดือนนี้919
ทั้งหมด23,538


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.บถ.
24/03/2566
24/03/2566
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
กสธ.
22/03/2566
24/03/2566
ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซียม - 137
กศ.
24/03/2566
24/03/2566
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 2
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
24/03/2566
24/03/2566
การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2566 (เพิ่มเติม)
กค.
24/03/2566
24/03/2566
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
[เอกสารแนบ]
สน.คท.
24/03/2566
24/03/2566
การขออนุมัติใช้ตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อใช้เป็นตราเครื่องหมายของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ