องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมดแดง
อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
folder ข้อบัญญัติ
insert_drive_file หลักการและเหตุผลรายละเอียด
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file หลักการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file หลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file รายงานรายะเอียดประมาณการรายรับ
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file รายงานประมาณการรายรับ
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file รายงานประมาณการรายจ่าย
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file คำแถลลงงบประมาณ
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file คำแถลงประมาณการรายรับ
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file คำแถลงประมาณการรายจ่าย
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file คำแถลง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติ
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8 |
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1