ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566)

ชื่อไฟล์ : 4MVirKeThu41258.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้