messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมดแดง
อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
ออกพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566
รายละเอียด : วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายสมพงษ์ อบคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง ได้มอบหมายให้ นางจิตติมา ศรีทาพักตร์ หัวหน้าสำนักปลัด นางลำเนา รัตโน นักจัดการงานทั่วไป และ นางสาวอิสราภรณ์ ยลสุข ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข ออกพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนมดแดง ณ บริเวณวัดบ้านดงบังเหนือ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับบริการคือประชากรผู้เป็นเจ้าของสุนัขและแมวในพื้นที่บ้านดงบังเหนือ หมู่ที่ 5 และบ้านดงบัง หมู่ที่ 9 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้โพส : admin