องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมดแดง
อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
folder ประกาศราคากลาง
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายลงมูล (ช่วงด้านทิศใต้สะพานข้ามลำสวะ) บ้านดงบังใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังโรงเรียน บ้านดงบังใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายไปดอนกลาง บ้านหนองสิม หมู่ที่ 14 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน สายกลางบ้าน บ้านวังพระ หมู่ ๘ ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายริมเซ รหัสทางหลวงท้องถิ่นสาย อบ.ถ.19-005 (ช่วงแยกทางหลวงชนบทสายอบ.4005-แยกบุ่งโคน) บ้านกุดกั่ว หมู่ที่ 3 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน สายคุ้มบ้านเดื่อ บ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน สายข้างโรงเรียน (ช่วงแยกทางหลวงชนบทสายอบ.4005-สายกลางบ้าน) บ้านกุดกั่ว หมู่ที่ 3 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ซอยกลางบ้าน บ้านวังไฮ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังสูง ถังไฟเบอร์กลาส ระบบประปา ขนาดความจุ 10.00 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน สายใต้บ้าน บ้านกุดกั่ว หมู่ที่ 3 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน สายริมห้วยวังโฮ บ้านโนนแดง หมู่ที่ 11 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน บ้านยาง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างศาลากลางบ้าน บ้านโนนยาง หมู่ที่ 4 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1