องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมดแดง
อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 219 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file แผน 5 ปี ส่วน 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file แผน 5 ปี ส่วน 1-2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file แผน 5 ปี คำนำ สารบัญ แผนที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file ผ.03 รวมแผนงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file ปกนอกแผนฯ (61-65) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file แบบ ผ 01-03 แผน 61-65 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file แบบ ผ 01 เฉพาะกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1