ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บย 6112 อุบลราชธานี ไมล์ระยะทาง 67,105 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง