ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังไหล่คลองส่งน้ำ สายM-1L สายหนองคูหว้า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแคน-ดงบัง หมู่ที่ 1 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง