ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคสล.(สายข้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแคน-ดงบัง) บ้านแคน หมู่ที่ 1 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง