ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายแยกดงยาง บ้านวังพระ หมู่ที่ 8 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง