ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงบังใต้ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง