ชื่อเรื่อง : ประกาศ เปลี่ยนแปลงประกาศกำหนด สถานที่สอบ ในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ชื่อไฟล์ : t2IijUpFri14229.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้