ชื่อเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ชื่อไฟล์ : MYF9KAZThu35109.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : AAcPnqfThu35126.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้