ชื่อเรื่อง : ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ)

ชื่อไฟล์ : RYVPG7dThu20747.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : SaKYhUhThu20753.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : DChPHlvThu20757.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : U44aBvRThu20802.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : gGxrKcTThu20807.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : W7NFtP5Thu20812.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : gjT0OwwThu20817.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้