ชื่อเรื่อง : ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ตำแหน่ง นักวิชาการเงินฯ)

ชื่อไฟล์ : ZOdJXU0Thu20422.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : DdQ4b8JThu20430.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : tiaaSM6Thu20438.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : lHs7lzmThu20443.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 0LGU0yrThu20449.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : TezG4YEThu20459.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : fqd28knThu20505.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้