องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมดแดง
อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ เจดีย์สองสมเด็จ (วัดบ้านแคน) (10 ภาพ)
รายละเอียด : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมพงษ์ อบคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง มอบหมายให้ นางสาวจิณัฐตา กองทรัพย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนนตำบลดอนมดแดง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง นำพนักงานส่วนตำบล จิตอาสาพระราชทาน 904 และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ เจดีย์สองสมเด็จ (วัดบ้านแคน) ซึ่งมี นายรัฐพงศ์ รุ่งธนศักดิ์ นายอำเภอดอนมดแดง เป็นประธานในพิธีและนำในการดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดล้างเจดีย์สองสมเด็จ ตัดหญ้า กวาดเศษใบไม้ คัดแยกขยะ ในบริเวณวัดบ้านแคน ให้สะอาดและสวยงาม
ผู้โพส : admin