องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมดแดง
อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการสรรหาอาสาสมัครเก็บข้อมูล และการสัมภาษณ์ Key Informant :การติดตามและประเมินผลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย (8 ภาพ)
รายละเอียด : วันที่ 10 มีนาคม 2566 นายสมพงษ์ อบคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง เป็นประธานในพิธิเปิด โครงการสรรหาอาสาสมัครเก็บข้อมูล และการสัมภาษณ์ Key Informant :การติดตามและประเมินผลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ผู้นำชุมชน แกนนำ อสม. และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จัดโดยสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง
ผู้โพส : admin