องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมดแดง
อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
ส่งมอบบ้าน ครัวเรือนยากจน ตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565 (7 ภาพ)
รายละเอียด : วันที่ 9 มีนาคม 2566 นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานส่งมอบบ้าน ครัวเรือนยากจน ตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565 โดยมีนายอำเภอดอนมดแดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดงให้การสนับสนุนควบคุมการก่อสร้างเพื่อการจัดสร้างบ้านให้กับประชาชน ที่มีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวร ราย นางสาวบัวเรียน วงค์ษา ณ บ้านแคน หมู่ที่ 1 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้โพส : admin