องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนมดแดง
อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ประสานขอความช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ในพื้นที่ (3 ภาพ)
รายละเอียด : วันที่ 20 ธันวาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ประสานขอความช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ในพื้นที่
ผู้โพส : admin