องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวกิจกรรม


กิจกรรมครอบครัวปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลดอนมดแดง

กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ วัดบ้านแคน ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2563

ณ ธนาคารน้ำใต้ดินองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดงจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การทำหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนตำบลดอนมดแดง

ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2563

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.ดอนมดแดง

นิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอนมดแดง ณ ห้องประชุม อบต.ดอนมดแดง

วันที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.ดอนมดแดง

ผลความคิดเห็น


ท่านมีความพึงพอใจในการใช้บริการที่ อบต.ดอนมดแดง ในระดับใด?

โหวตให้คะแนน ดูผลโหวต

ประกาศ/ราคากลาง

วันที่ประกาศ
ประกาศราคากลาง
เอกสาร
25 พ.ค. 2563 11:50:03 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน (สายแยกต้นบก) บ้านแคน หมู่ที่ 1 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
18 พ.ค. 2563 14:05:30 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคุ้มดงยาง บ้านวังพระ หมู่ที่ 8 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
12 พ.ค. 2563 14:43:06 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายลงมูล บ้านดงบังใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
12 พ.ค. 2563 14:42:25 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายลงมูล บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
08 พ.ค. 2563 15:29:33 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายลงมูล บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
23 เม.ย. 2563 14:53:57 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการสร้างถนนคสล. สายไปดอนกลาง บ้านหนองสิม หมู่ ๑๔ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศ/จัดซื้อ-จัดจ้าง

วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสาร
18 เม.ย. 2563 02:00:36 น.
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 2)
05 ก.พ. 2563 14:28:49 น.
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
19 พ.ย. 2562 23:38:33 น.
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำไตรมาสที่ 4
19 พ.ย. 2562 23:37:11 น.
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประกาศจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
19 พ.ย. 2562 23:36:49 น.
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประกาศการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2562
19 พ.ย. 2562 23:36:27 น.
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประกาศการจัดแผนจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2562

coming soon

หน่วยงานในองค์กร