องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวกิจกรรม


กิจกรรมการสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว One Day Trip ตามโครงการจัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์เกาะดอนมดแดง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

กิจกรรม Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ วัดดงบังเหนือ

กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ บ้านแคน หมู่ที่ 1 และ 12 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ วัดบ้านกุดกั่ว หมู่ที่ 3 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมครอบครัวปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลดอนมดแดง

กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ วัดบ้านแคน ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2563

ณ ธนาคารน้ำใต้ดินองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง

ผลความคิดเห็น


ท่านมีความพึงพอใจในการใช้บริการที่ อบต.ดอนมดแดง ในระดับใด?

โหวตให้คะแนน ดูผลโหวต

ประกาศ/ราคากลาง

วันที่ประกาศ
ประกาศราคากลาง
เอกสาร
20 ก.ค. 2563 14:48:35 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายข้ามห้วยนกกระจอก (ช่วงหลุบเตา) บ้านดงบง หมู่ที่ ๙ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
15 ก.ค. 2563 12:15:17 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคศล.สายลงมูล บ้านคำน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
15 ก.ค. 2563 12:07:00 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง หมู่ที่ ๑๒ บ้านแคนเหนือ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
15 ก.ค. 2563 12:04:01 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคศล.สายแยกไปร่องคำ บ้านดงบัง หมู่ที่ ๙ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
15 ก.ค. 2563 12:00:32 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างโรงกำจัดเหล็ก บ้านวังไฮ หมู่ที่ ๗ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
26 มิ.ย. 2563 15:37:05 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหนองฮาง-ริมเซ บ้านดงบังเหนือ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศ/จัดซื้อ-จัดจ้าง

วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสาร
23 ก.ค. 2563 16:44:49 น.
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็หนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน-ธันวาคม ๒๕๖๒)
23 ก.ค. 2563 16:44:31 น.
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็หนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒)
23 ก.ค. 2563 16:44:14 น.
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็หนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑)
12 มิ.ย. 2563 23:07:52 น.
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกรคม-มีนาคม ๒๕๖๓)
12 มิ.ย. 2563 23:07:44 น.
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒)
12 มิ.ย. 2563 23:01:49 น.
งบบัญชี ปี 2562
ประกาศการแสดงฐานะทางการเงิน

coming soon

หน่วยงานในองค์กร