องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวกิจกรรม


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.ดอนมดแดง

นิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอนมดแดง ณ ห้องประชุม อบต.ดอนมดแดง

วันที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.ดอนมดแดง

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 24 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.ดอนมดแดง

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.ดอนมดแดง

โครงการอุบลเมืองสะอาดราชธานี ประจำปี 2563

วันที่ 9 มกราคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ 2563

วันที่ 1 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง

ผลความคิดเห็น


ท่านมีความพึงพอใจในการใช้บริการที่ อบต.ดอนมดแดง ในระดับใด?

โหวตให้คะแนน ดูผลโหวต

ประกาศ/ราคากลาง

วันที่ประกาศ
ประกาศราคากลาง
เอกสาร
08 ก.พ. 2563 08:55:20 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคุ้มดงยาง บ้านวังพระ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
08 ก.พ. 2563 08:55:13 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายไปคลองส่งน้ำ น้านโนนยาง หมู่ที ๔ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
03 ก.พ. 2563 16:23:18 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการซ่อมแซมถนนดิน สายริมห้วยนกกระจอก (ช่วงนาพ่อแอ็ด) บ้านดงบัง หมู่ที่ 9 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
31 ม.ค. 2563 11:48:40 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหัวหาโพธิ์ บ้างยาง หมู่ ๖ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
27 ม.ค. 2563 16:03:58 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหนองหัวลิง-รร.บ้างวังพระวังไฮ (ช่วงสวนยาง) บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
24 ธ.ค. 2562 13:28:38 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้งถนนคสล.สายข้ามห้วยกระจอก (ช่วงเหนือทางน้ำล้นผ่าน) บ้านดงบัง หมู่ที่ ๙ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศ/จัดซื้อ-จัดจ้าง

วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสาร
05 ก.พ. 2563 14:28:49 น.
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
19 พ.ย. 2562 23:38:33 น.
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำไตรมาสที่ 4
19 พ.ย. 2562 23:37:11 น.
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประกาศจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
19 พ.ย. 2562 23:36:49 น.
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประกาศการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2562
19 พ.ย. 2562 23:36:27 น.
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประกาศการจัดแผนจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2562

coming soon

หน่วยงานในองค์กร