องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวกิจกรรม


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง ร่วมต้อนรับคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ปฏิบัติงานด่านจุดตรวจ

ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง พร้อมทั้งมามอบอุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับหน่วยตรวจ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

กิจกรรมการทำขันหมากเบ็งและร้อยพวงมาลัย (ภายใต้โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุตำบลดอนมดแดง)

วันที่ 7 เมษายน 2565 ณ ศาลาวัดบ้านดงบังเหนือ

นายสมพงษ์  อบคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง และคณะลงพื้นที่

มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้รับการกักตัว 10 วัน จำนวน 63 ราย รวม 42 ครัวเรือน ซึ่งมีผลกระทบด้านการบริโภคอาหาร ตามอำนาจหน้าที่ผู้บริหาร


ผลความคิดเห็น


ท่านมีความพึงพอใจในการใช้บริการที่ อบต.ดอนมดแดง ในระดับใด?

โหวตให้คะแนน ดูผลโหวต

ข่าวโครงการ
ข่าวกิจกรรม


คลิปวีดีโอ


ข่าวกิจกรรม


ประกาศราคากลาง


วันที่ประกาศ
ประกาศราคากลาง
เอกสาร
29 เม.ย. 2565 17:14:56 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างศาลากลางบ้าน บ้านโนนยาง หมู่ที่ 4 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
29 เม.ย. 2565 15:45:36 น.
ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน บ้านยาง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
29 เม.ย. 2565 15:44:58 น.
ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน สายริมห้วยวังโฮ บ้านโนนแดง หมู่ที่ 11 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
29 เม.ย. 2565 15:42:39 น.
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน สายใต้บ้าน บ้านกุดกั่ว หมู่ที่ 3 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
29 เม.ย. 2565 15:40:49 น.
ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
29 เม.ย. 2565 15:39:38 น.
ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
29 เม.ย. 2565 15:38:21 น.
ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังสูง ถังไฟเบอร์กลาส ระบบประปา ขนาดความจุ 10.00 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
29 เม.ย. 2565 15:35:31 น.
ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ซอยกลางบ้าน บ้านวังไฮ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง


วันที่ประกาศ
ประกาศราคากลาง
เอกสาร
29 เม.ย. 2565 17:24:42 น.
ประกาศผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564
29 เม.ย. 2565 17:22:54 น.
ประกาศผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2565
29 เม.ย. 2565 17:20:08 น.
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565
29 เม.ย. 2565 17:16:40 น.
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2565

หน่วยงานในองค์กร