องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวกิจกรรม


โครงการปรับสรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ อำเภอ บึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงบังใต้

กิจกรรมการสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว One Day Trip ตามโครงการจัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์เกาะดอนมดแดง

ณ เกาะดอนมดแดง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

กิจกรรม Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ วัดดงบังเหนือ

กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ บ้านแคน หมู่ที่ 1 และ 12 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ วัดบ้านกุดกั่ว หมู่ที่ 3 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมครอบครัวปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลดอนมดแดง

ผลความคิดเห็น


ท่านมีความพึงพอใจในการใช้บริการที่ อบต.ดอนมดแดง ในระดับใด?

โหวตให้คะแนน ดูผลโหวต

ประกาศ/ราคากลาง

วันที่ประกาศ
ประกาศราคากลาง
เอกสาร
10 ก.ย. 2563 16:31:16 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ (ซอยคุ้มสามัคคี) บ้านโนนแดง หมู่ที่ 11 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
10 ก.ย. 2563 16:29:39 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลงมูล (ช่วงนาแม่ต๋อย-ต้นไทร) บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
31 ส.ค. 2563 13:59:01 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ (ซอยกลางบ้าน) บ้านแคนเหนือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
20 ก.ค. 2563 14:48:35 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายข้ามห้วยนกกระจอก (ช่วงหลุบเตา) บ้านดงบง หมู่ที่ ๙ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
15 ก.ค. 2563 12:15:17 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคศล.สายลงมูล บ้านคำน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
15 ก.ค. 2563 12:07:00 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง หมู่ที่ ๑๒ บ้านแคนเหนือ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศ/จัดซื้อ-จัดจ้าง

วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสาร
06 ต.ค. 2563 15:21:36 น.
ประกาศการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
31 ส.ค. 2563 13:53:58 น.
การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
14 ส.ค. 2563 15:55:46 น.
ผลการปฎิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๓)
23 ก.ค. 2563 16:44:49 น.
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็หนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน-ธันวาคม ๒๕๖๒)
23 ก.ค. 2563 16:44:31 น.
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็หนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒)
23 ก.ค. 2563 16:44:14 น.
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็หนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑)

coming soon

หน่วยงานในองค์กร