กิจกรรมปรับปรุงทัศนียภาพภายนอกอาคารเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยาง


       บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี เด็กและผู้ปกครอง ร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพภายนอกอาคารเรียน ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

 

29 พ.ค. 2563 11:12:31 น.
ขออภัยไม่พบข้อมูลที่ต้องการ