ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมปรับปรุงทัศนียภาพภายนอกอาคารเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยาง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยาง ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

29 พ.ค. 2563

คู่มือ การจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19

คู่มือ การจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19

19 พ.ค. 2563

การประชุมชี้แจงการจัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านทาง Facebook Live ในเพจ Facebook

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง

14 พ.ค. 2563

การป้องกันการจมน้ำในเด็กเล็กระหว่างปิดภาคเรียน​​​​​​​

ข้อมูล :: กระทรวงสาธารณะสุข

13 พ.ค. 2563