ข่าวประชาสัมพันธ์


จดหมายข่าว

วันที่ รายละเอียด ดาวน์โหลด
26 ธ.ค. 2562
16:57:43 น.
หนังสือราชการหัวหน้าส่วนราชการ 1
26 ธ.ค. 2562
16:58:03 น.
หนังสือราชการหัวหน้าส่วนราชการ 2
26 ธ.ค. 2562
16:58:25 น.
หนังสือราชการหัวหน้าส่วนราชการ 3
26 ธ.ค. 2562
16:58:43 น.
หนังสือราชการหัวหน้าส่วนราชการ 4
26 ธ.ค. 2562
16:59:04 น.
หนังสือราชการหัวหน้าส่วนราชการ 5

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานปลัดกระรวงศึกษาธิการ

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคม

สำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคม

ติดต่อเรา


หัวหน้าหน่วยราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง
หมู่ที่ 12 ถ.สมเด็จ ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์/โทรสาร :: 0 4542 9259
สำนักงานปลัด :: 0 4542 9259
กองคลัง :: 0 4542 9260
อีเมล์ :: info@donmoddang.go.th