ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ รายละเอียด ดาวน์โหลด
05 ก.พ. 2563
14:28:49 น.
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
19 พ.ย. 2562
23:38:33 น.
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำไตรมาสที่ 4
19 พ.ย. 2562
23:37:11 น.
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประกาศจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
19 พ.ย. 2562
23:36:49 น.
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประกาศการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2562
19 พ.ย. 2562
23:36:27 น.
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประกาศการจัดแผนจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2562