ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ รายละเอียด ดาวน์โหลด
20 ก.ค. 2565
16:36:25 น.
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติมฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2565
06 มิ.ย. 2565
16:54:10 น.
ประกาศการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
29 เม.ย. 2565
17:24:42 น.
ประกาศผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564
29 เม.ย. 2565
17:22:54 น.
ประกาศผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2565
29 เม.ย. 2565
17:20:08 น.
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565
29 เม.ย. 2565
17:16:40 น.
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2565