ประกาศราคากลาง


วันที่ รายละเอียด ดาวน์โหลด
08 ก.พ. 2563
08:55:20 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคุ้มดงยาง บ้านวังพระ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
08 ก.พ. 2563
08:55:13 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายไปคลองส่งน้ำ น้านโนนยาง หมู่ที ๔ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
03 ก.พ. 2563
16:23:18 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการซ่อมแซมถนนดิน สายริมห้วยนกกระจอก (ช่วงนาพ่อแอ็ด) บ้านดงบัง หมู่ที่ 9 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
31 ม.ค. 2563
11:48:40 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหัวหาโพธิ์ บ้างยาง หมู่ ๖ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
27 ม.ค. 2563
16:03:58 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหนองหัวลิง-รร.บ้างวังพระวังไฮ (ช่วงสวนยาง) บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
24 ธ.ค. 2562
13:28:38 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้งถนนคสล.สายข้ามห้วยกระจอก (ช่วงเหนือทางน้ำล้นผ่าน) บ้านดงบัง หมู่ที่ ๙ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
24 ธ.ค. 2562
23:40:00 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคสลสายข้ามห้วยนกกระจอก (ช่วงนาพ่อใหญ่สี) บ้านดงบัง หมู่ที่ ๙ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
19 พ.ย. 2562
11:25:37 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องยนต์ติดท้ายเรือชนิดหางสั้น
19 พ.ย. 2562
11:25:17 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวคราคากลางก่อสร้าง