ประกาศราคากลาง


วันที่ รายละเอียด ดาวน์โหลด
25 พ.ค. 2563
11:50:03 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน (สายแยกต้นบก) บ้านแคน หมู่ที่ 1 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
18 พ.ค. 2563
14:05:30 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคุ้มดงยาง บ้านวังพระ หมู่ที่ 8 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
12 พ.ค. 2563
14:43:06 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายลงมูล บ้านดงบังใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
12 พ.ค. 2563
14:42:25 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายลงมูล บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
08 พ.ค. 2563
15:29:33 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายลงมูล บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
23 เม.ย. 2563
14:53:57 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการสร้างถนนคสล. สายไปดอนกลาง บ้านหนองสิม หมู่ ๑๔ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
03 เม.ย. 2563
21:09:37 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลุบเตา บ้านดงบัง หมู่ที่ ๙ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
03 เม.ย. 2563
21:07:14 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคลส.สายแยกถนน อบ.๔๐๔๑ ข้างบ้านครูตา บ้านดงบังเหนือ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
27 ก.พ. 2563
14:43:35 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โคงการก่อสร้างถนนคสล.สายรอบดอนปู่ตา บ้านแคน หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
27 ก.พ. 2563
14:41:01 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างโรงกรองกำจัดเหล็ก บ้านดงบังเหนือ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
08 ก.พ. 2563
08:55:20 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคุ้มดงยาง บ้านวังพระ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
08 ก.พ. 2563
08:55:13 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายไปคลองส่งน้ำ น้านโนนยาง หมู่ที ๔ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
03 ก.พ. 2563
16:23:18 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการซ่อมแซมถนนดิน สายริมห้วยนกกระจอก (ช่วงนาพ่อแอ็ด) บ้านดงบัง หมู่ที่ 9 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
31 ม.ค. 2563
11:48:40 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหัวหาโพธิ์ บ้างยาง หมู่ ๖ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
27 ม.ค. 2563
16:03:58 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหนองหัวลิง-รร.บ้างวังพระวังไฮ (ช่วงสวนยาง) บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี