ประกาศราคากลาง


วันที่ รายละเอียด ดาวน์โหลด
20 ก.ค. 2563
14:48:35 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายข้ามห้วยนกกระจอก (ช่วงหลุบเตา) บ้านดงบง หมู่ที่ ๙ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
15 ก.ค. 2563
12:15:17 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคศล.สายลงมูล บ้านคำน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
15 ก.ค. 2563
12:07:00 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง หมู่ที่ ๑๒ บ้านแคนเหนือ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
15 ก.ค. 2563
12:04:01 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคศล.สายแยกไปร่องคำ บ้านดงบัง หมู่ที่ ๙ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
15 ก.ค. 2563
12:00:32 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างโรงกำจัดเหล็ก บ้านวังไฮ หมู่ที่ ๗ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
26 มิ.ย. 2563
15:37:05 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหนองฮาง-ริมเซ บ้านดงบังเหนือ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
15 มิ.ย. 2563
12:06:00 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายไปนาดู บ้านแคนเหนือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
15 มิ.ย. 2563
12:05:30 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายไปห้วยวังโฮ บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
01 มิ.ย. 2563
14:00:55 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมเซ บ้านกุดกั่ว หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
25 พ.ค. 2563
11:50:03 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน (สายแยกต้นบก) บ้านแคน หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
18 พ.ค. 2563
14:05:30 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคุ้มดงยาง บ้านวังพระ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
12 พ.ค. 2563
14:43:06 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายลงมูล บ้านดงบังใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
12 พ.ค. 2563
14:42:25 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายลงมูล บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
08 พ.ค. 2563
15:29:33 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายลงมูล บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
23 เม.ย. 2563
14:53:57 น.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการสร้างถนนคสล. สายไปดอนกลาง บ้านหนองสิม หมู่ ๑๔ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี