ข่าวกิจกรรม


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.ดอนมดแดง

31 ม.ค. 2563

นิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอนมดแดง ณ ห้องประชุม อบต.ดอนมดแดง

วันที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.ดอนมดแดง

27 ม.ค. 2563

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 24 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.ดอนมดแดง

27 ม.ค. 2563

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.ดอนมดแดง

15 ม.ค. 2563

โครงการอุบลเมืองสะอาดราชธานี ประจำปี 2563

วันที่ 9 มกราคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง

09 ม.ค. 2563

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ 2563

วันที่ 1 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง

01 ม.ค. 2563

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหาส่วนตำบลดอนมดแดง

29 พ.ย. 2562

การประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ฤดูนาปรัง)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง

26 พ.ย. 2562

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอดอนมดแดง

23 ต.ค. 2562