ข่าวกิจกรรม


โครงการปรับสรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563

22 ก.ย. 2563

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ อำเภอ บึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงบังใต้

28 ส.ค. 2563

กิจกรรมการสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว One Day Trip ตามโครงการจัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์เกาะดอนมดแดง

ณ เกาะดอนมดแดง

06 ส.ค. 2563

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

30 ก.ค. 2563

กิจกรรม Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ วัดดงบังเหนือ

30 ก.ค. 2563

กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ บ้านแคน หมู่ที่ 1 และ 12 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

02 มิ.ย. 2563

กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ วัดบ้านกุดกั่ว หมู่ที่ 3 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

01 มิ.ย. 2563

กิจกรรมครอบครัวปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลดอนมดแดง

08 พ.ค. 2563

กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ วัดบ้านแคน ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

08 พ.ค. 2563