ข่าวกิจกรรม


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง ร่วมต้อนรับคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ปฏิบัติงานด่านจุดตรวจ

ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง พร้อมทั้งมามอบอุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับหน่วยตรวจ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

12 เม.ย. 2565

กิจกรรมการทำขันหมากเบ็งและร้อยพวงมาลัย (ภายใต้โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุตำบลดอนมดแดง)

วันที่ 7 เมษายน 2565 ณ ศาลาวัดบ้านดงบังเหนือ

07 เม.ย. 2565

นายสมพงษ์  อบคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง และคณะลงพื้นที่

มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้รับการกักตัว 10 วัน จำนวน 63 ราย รวม 42 ครัวเรือน ซึ่งมีผลกระทบด้านการบริโภคอาหาร ตามอำนาจหน้าที่

07 ก.พ. 2565