ข่าวประชาสัมพันธ์


ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจำปีงบประมาณ 2565

26 ก.ย. 2565

ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566

26 ก.ย. 2565

แผนตรวจ 2566 อบต.1

26 ก.ย. 2565

4 กฎ บัตรการตรวจสอบภายใน

26 ก.ย. 2565

รายงานการให้บริการสาธารณะ ประจำเดือน สิงหาคม 2565

13 ก.ย. 2565

แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (เพื่อนที่ปรึกษา) เพื่อการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่แบบบูรณาการ

12 ก.ย. 2565

กุญแจสำคัญสู่ท้องถิ่นปลอดบุหรี่

12 ก.ย. 2565

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี 2565

23 ส.ค. 2565

รายงานการให้บริการสาธารณะ ประจำเดือน กรกฏาคม 2565

18 ส.ค. 2565