การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับการประชุมประชาคม


19 ก.ค. 2565 11:17:06 น. ผู้เข้าชม 25 คน


วันที่ 19 กรกฎาคม 2565
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับการประชุมประชาคม 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมแดง