มหกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย จากมหัศจรรย์ 1000 วันแรกสู่การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต


19 ก.ค. 2565 10:35:11 น. ผู้เข้าชม 30 คน


มหกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
จากมหัศจรรย์ 1000 วันแรกสู่การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์  โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท