ร่วมถวายเทียนพรรษาและเครื่องไทยทาน เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา(วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา)


19 ก.ค. 2565 09:52:51 น. ผู้เข้าชม 27 คน


วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหารผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบลดอนมดแดง
ร่วมถวายเทียนพรรษาและเครื่องไทยทาน เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา(วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา)
ณ วัดและสำนักสงฆ์ในเขตตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี