โครงการ การจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมชุมชน


07 ก.ค. 2565 09:41:17 น. ผู้เข้าชม 41 คน


ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลดอนมดแดง จัดโครงการ การจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมชุมชน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชลประทาน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี