ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565


16 มิ.ย. 2565 16:20:40 น. ผู้เข้าชม 26 คน


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง