เตรียมความพร้อมสำหรับการซ่อม/ปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ


15 มิ.ย. 2565 14:24:58 น. ผู้เข้าชม 23 คน


นายสมพงษ์ อบคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง มอบหมายให้ นายกฤตเมธ ปากหวาน นักพัฒนาชุมชน
ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสำหรับการซ่อม/ปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2565
ในพื้นที่ตำบลดอนมดแดง จำนวน 2 ราย