การรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก กิจกรรมฉีดพ่นยุงในหมู่บ้าน และในโรงเรียน ปี 2564


09 มิ.ย. 2565 12:51:57 น. ผู้เข้าชม 31 คน


การรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก กิจกรรมฉีดพ่นยุงในหมู่บ้าน และในโรงเรียน ปี 2564