โครงการส่งโครงการส่งเสริมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะในครัวเรือนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม


09 มิ.ย. 2565 12:42:54 น. ผู้เข้าชม 25 คน


วันที่ 13 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง
จัดทำโครงการส่งเสริมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะในครัวเรือนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
พร้อมวิทยากรบรรยาย นายประมูล แดนดี ท้องถิ่นอำเภอดอนมดแดง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง