กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2563


07 พ.ค. 2563 09:15:52 น.


วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ.2563  นำโดย นายไพบูลย์  พิมพ์รัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น บุคลากรและตัวแทนชุมชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อปลูกต้นไม้จำนวน 200 ต้น ณ บริเวณโดยรอบธนาคารน้ำใต้ดินองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง