องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดงจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การทำหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนตำบลดอนมดแดง


24 มี.ค. 2563 16:12:35 น.


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดงได้ดำเนินการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในเขตบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง จำนวน 7,604 ชิ้น นำโดย นายไพบูลย์  พิมพ์รัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น คณะครูในสังกัดฯ พนักงานจ้างและบุคลากรทุกคน โดยจะนำวัสดุในการจัดทำหน้ากากอนามัยมอบให้กับทีมครู ก. เพื่อแจกจ่ายและสอนการเย็บหน้ากากอนามัยต่อไป