ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


31 ม.ค. 2563 16:19:10 น.


เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 นายสมพงษ์  อบคำ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง นางอุดมพร  สายชาลี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายวรพล  รัตนกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล บุคลากรและเจ้าหน้าที่ศูนย์ อปพร. อบต.ดอนมดแดง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดย นายธัญเทพ  ศิริเพ่งไพฑูรย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ดำเนินการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. อบต.ทับใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563 เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการกรณีประสบภัย (น้ำท่วม 2562) ที่ผ่านมาของ อบต.ดอนมดแดง เพื่อเป็นแนวทางการรับมือกับภัยพิบัติของ อปพร. อบต.ทับใต้