นิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอนมดแดง ณ ห้องประชุม อบต.ดอนมดแดง


27 ม.ค. 2563 11:03:39 น.


เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563
นางสาวธัญทิพย์ ยศกฤตวิทย์สกุล ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประพันธ์ เอี่ยมปลัด รองผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นิเทศและตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรชุมชนตำบลดอนมดแดง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับทราบปัญหา มอบแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน และมอบสื่อประชาสัมพันธ์ บทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี