พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


27 ม.ค. 2563 10:26:19 น.


เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง นำโดยนายไพบูลย์  พิมพ์รัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและประชาชนจิตอาสาตำบลดอนมดแดง เข้าร่วมพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง