โครงการอุบลเมืองสะอาดราชธานี ประจำปี 2563


09 ม.ค. 2563 14:52:03 น.


โครงการอุบลเมืองสะอาดราชธานี ประจำปี 2563  กิจกรรมร่วมใจทำความสะอาดบริเวณถนนสมเด็จ หน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง ถนนสายหลักและสายรองในเขตพื้นที่ตำบลดอนมดแดง โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 9 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โดยได้รับความมือจาก สภ.ดอนมดแดง สมาชิกสภาตำบล ผู้นำชุมชน ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประชาชนและจิตอาสาตำบลดอนมดแดง