กิจกรรมการทำขันหมากเบ็งและร้อยพวงมาลัย (ภายใต้โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุตำบลดอนมดแดง)


07 เม.ย. 2565 16:36:14 น.


กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง ได้ดำเนินโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุตำบลดอนมดแดง (กิจกรรมการทำขันหมากเบ็งและร้อยพวงมาลัย) ในวันที่ 7 เมษายน 2565  ณ ศาลาวัดบ้านดงบังเหนือ  ตำบลดอนมดแดง  อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสในการถ่ายทอดภูมิปัญญา ความรู้และประสบการณ์ให้กับคนในชุมชน สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก