พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ 2563


01 ม.ค. 2563 15:49:34 น.


เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง โดยนายไพบูลย์  พิมพ์รัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดงทั้ง 14 หมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและชาวตำบลดอนมดแดง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง