กิจกรรมการสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว One Day Trip ตามโครงการจัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์เกาะดอนมดแดง


06 ส.ค. 2563 11:37:02 น.


     เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ นายเสกสรรค์  สุขคุณ นายอำเภอดอนมดแดง ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 4 ตำบลในอำเภอดอนมดแดงและคณะสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวและพื้นที่เกาะดอนมดแดงโดยใช้เรือและแพ เพื่อเป็นการหาแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยมีโครงการจัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์เกาะดอนมดแดง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการชมคุ้งน้ำ นมัสการพระสำคัญและสักการะศาลเจ้าคำผง ณ เกาะดอนมดแดง